עמית לוי

מנכ"ל ומייסד דולב- המרכז הישראלי לניהול כעס