קרן סיה מנחם

מנהלת ענף הדרכה ופיתוח ארגוני בבנק אגוד - אחראית על תכנון ויישום מערך ההדרכות, ניהול הרווחה, הפיתוח הארגוני והתקשורת הפנים ארגונית בבנק. מרצה ומנחת סדנאות ניהול זמן מטעם "בו בזמן"