אלון יוסף


אלון יוסף
יועצת ומנחה לדיבור מול קהל ולתקשורת בינאישית