דן לוינסון


דן לוינסון
SVP, מומחה להגנת סייבר, פורס מאז'ור הגנת סייבר וביצוע חקירות דיגיטליות.